Är du fastighetsägare? Då har du också ansvar att se till att fastigheten är hel och att den skyddas som den ska. Det är det yttre lagret av din fastighet som kommer vara avgörande för hur skyddad byggnaden är och här inkluderas både fönster och fasad, men också taket. Eftersom taket ständigt behöver utsättas för väder och vind krävs också underhåll och renoveringar med jämna mellanrum. Detta är något som du inte kan göra på egen hand, utan här krävs professionella takläggare som hjälper dig med uppgiften.

Renovera eller byta ut hela taket – vad gäller?

Det första du behöver fundera på är om det är en renovering eller ett komplett takbyte du behöver till din fastighet. Om du underhåller taket på rätt sätt kan det hålla mycket länge, men här har valet av material och konstruktion också stor betydelse. Genom att anlita takläggning från ett seriöst företag kan du snabbt och enkelt få reda på vilka åtgärder som krävs.

Det är inte helt ovanligt att man som fastighetsägare väljer att renovera, för att det helt enkelt blir billigare för stunden, men i många fall kan det vara mer ekonomiskt på sikt att göra ett totalt takbyte. På så sätt slipper du oroa dig för att taket inte ska hålla och att du behöver lappa och laga med jämna mellanrum. Visst kommer ett nytt tak att kosta lite mer, men å andra sidan får du också ett tak som är mycket tätare och som hjälper dig att spara energi.

Förbättra taket i samband med takbyte

Som fastighetsägare har du inte bara ansvar att se till att taket är helt och välfungerande, utan du behöver också säkerställa taksäkerheten. När du ändå är igång och renoverar eller byter ut fastighetens tak kan du se till att göra ytterligare åtgärder. Det kan t.ex. handla om att uppdatera taksäkerheten efter de föreskrifter som nu råder, montera snörasskydd, få hjälp med byte av vindskivor, skorstenar och stuprör eller förbättra tilläggsisolering, fönster, fasad eller balkonger.

Observera att du som fastighetsägare inte har rätt att använda ROT-avdrag när din fastighet ska renoveras. ROT-avdraget tilldelas endast privatpersoner som vill göra reparationer eller byggnationer i det egna hemmet. Det du däremot kan göra är att dra av momsen och på så sätt spara pengar. Se till att du hittar en professionell och kunnig takläggare som erbjuder totalentreprenad i egen regi. På så sätt slipper du vända dig till flera olika företag.