Som fastighetsägare finns det mycket du kan göra för att förbättra dina fastigheter. Bland annat kan du använda dig av fastigheternas baksidor för att skapa en bättre utemiljö för de som bor eller utnyttjar fastigheten.

Gör som skolorna – sätt upp aktivitetsplank

Det är viktigt att ta hand om sina fastigheter om man är fastighetsägare, oavsett om man hyr ut till företag, kommuner eller privatpersoner. I en del av det ingår det att ta hand om uteplatserna vid fastigheterna. Det är vanligt med aktivitetsplank för skolor och offentliga miljöer, men det är inte lika vanligt vid bostadshus. Dock kan ett aktivitetsplank på baksidan av bostadshus skapa bättre möjligheter för boende att aktivera sig på hemmaplan. På så vis kan man undvika att andra delar av fastigheten används till aktiviteter som den inte är ämnad för. Det är ett effektivt sätt att förhindra sönderslagna fönster och förstörda fasader till följd av oaktsamhet vid lekar och andra aktiviteter. Som fastighetsägare sparar du därmed pengar på att slippa renovera fasader med jämna mellanrum.

Skapa en bättre baksida

Många fastighetsägare har ett intresse av att göra ekonomiska investeringar i sina fastigheter, men det är även viktigt att göra investeringar som gynnar dem som använder fastigheterna. Trivsel och möjligheter att vistas ute under vår och sommar, är viktigt för hyresgäster. Därför bör du som fastighetsägare ta vara på möjligheterna som finns att göra de omkringliggande ytorna bättre på olika sätt. Bland annat kan fastigheternas baksidor utnyttjas. Förutom att sätta upp aktivitetsplank, kan uteplatser anordnas med hjälp av blomrabatter och sköna sittplatser med möjligheter att grilla. Du som fastighetsägare har stora möjligheter att både investera i fastigheternas ekonomiska värde samtidigt som de boendes trivsel ökar. Ett sådant exempel är om en pool anläggs i anslutning till fastigheten. En baksida som är estetiskt tilltalande och dessutom användbar, kommer göra att fastighetens värde ökar på många sätt än enbart ekonomiskt. Ta gärna hjälp av en arkitekt om du vill kunna anlägga en uteplats som dessutom ska bli en ekonomisk investering.